Verispect ondergebracht bij Agentschap Telecom

Op 15 december 2015 is het Besluit ‘aangewezen instanties en interne instanties metrologiewet’ in de Staatscourant gepubliceerd. Dit betekent dat de taken van Verispect vanaf 1 januari 2016 worden ondergebracht bij Agentschap Telecom, bij Toezicht met als nieuwe afdeling Metrologie en Waarborg.

Het toezicht op de toenmalige IJkwet en de Waarborgwet was oorspronkelijk een taak van het IJkwezen. Het IJkwezen werd in 1989 verzelfstandigd en in 1998 geprivatiseerd. De toezichtstaken zijn daarna ondergebracht in Verispect bv, nu onderdeel van TNO-Bedrijven. Verispect verzorgt, in opdracht van de Ministeries van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie, het toezicht op naleving van de Metrologiewet en de Waarborgwet. Ook handhaaft deze organisatie de registratie- en legitimatieplicht bij metaalhandelaren en de leeftijdsgrenzen bij films en games. Er werken nu zo’n 30 mensen, het merendeel van hen komt bij Agentschap Telecom in dienst en krijgt als standplaats kantoor Amersfoort.

Voor meer informatie en contactgegevens van Agentschap telecom klikt u hier.

admin